Skip to main content

Retourbeleid

Retourbeleid

Hoewel we ons uiterste best doen om onze producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te presenteren kan het natuurlijk voorkomen dat de ontvangen producten niet aan uw wensen voldoen. In de meeste gevallen kunt u ze retourneren. Hieronder leest u aan welke voorwaarden dat is verbonden.

Wilt u het risico van een miskoop minimaliseren? Kom dan vooral even kijken naar onze producten zodat u zich er een betere voorstelling van kunt maken.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen, echter slechts zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
Regentonnen die gevuld zijn geweest met water kunnen we niet retournemen, omdat dit de kleur van het hout kan veranderen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen aan info@tonnelleriedenoude.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren en anders goed te verpakking bij verzending.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 150,00 bij binnenlandse zendingen zullen bedragen, afhankelijk van het gekozen transport.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals producten met een logo of speciaal geboorde gaten
 • Mini-vaatjes

Risico
Zendingen die zoek raken of beschadigd bij ons aankomen kunnen we helaas niet, of slechts ten dele, vergoeden. Houd hier rekening mee als u kiest voor brievenbuspost.
Komen producten beschadigd binnen dan nemen we hier z.s.m. contact over op.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Tonnellerie Den Oude, Beatrixlaan 20, 3761BD Soest, info@tonnelleriedenoude.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Hoewel we ons uiterste best doen om onze producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te presenteren kan het natuurlijk voorkomen dat de ontvangen producten niet aan uw wensen voldoen. In de meeste gevallen kunt u ze retourneren. Hieronder leest u aan welke voorwaarden dat is verbonden.

Wilt u het risico van een miskoop minimaliseren? Kom dan vooral even kijken naar onze producten zodat u zich er een betere voorstelling van kunt maken.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen, echter slechts zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
Regentonnen die gevuld zijn geweest met water kunnen we niet retournemen, omdat dit de kleur van het hout kan veranderen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen aan info@detonnellerie.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren en anders goed te verpakking bij verzending.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 150,00 bij binnenlandse zendingen zullen bedragen, afhankelijk van het gekozen transport.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals producten met een logo of speciaal geboorde gaten
 • Mini-vaatjes

Risico
Zendingen die zoek raken of beschadigd bij ons aankomen kunnen we helaas niet, of slechts ten dele, vergoeden. Houd hier rekening mee als u kiest voor brievenbuspost.
Komen producten beschadigd binnen dan nemen we hier z.s.m. contact over op.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan De Tonnellerie, Koningsweg 2-50, 3762EC Soest, info@detonnellerie.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Suzan van Stralen

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel